Organizing Committee

General Chair

Gang Xiong, Chinese Academy of Sciences, China
gang.xiong@ia.ac.cn

Program Chair

Zhong Liu, National University of Defense Technology
liuzhong@nudt.edu.cn

Finance Chair

Yanqing Gao, University of Arizona, USA
yanqing@email.arizona.edu

Publication Chair

Guanpi Lai, University of Arizona, USA
guanpi@email.arizona.edu

Local Organizing Chair

Hongxia Zhao, Chinese Academy of Sciences, China
万博体育官网,