Program Committee

SalutationFirst NameLast NameAffiliationEmail
Prof.
Yin
Pan
Rochester Institute of Tech
Yin.Pan@rit.edu
Prof.
Fengxiang
Qiao
Texas Southern University
Qiao_FG@tsu.edu
Prof.
Jiann-Sheng
Wu
Department of Civil Engineering, National Central University
wjs@cc.ncu.edu.tw
Prof.
Yu
Zhang
Trinity University
yzhang@sol.cs.trinity.edu
Dr.
Shu
Lin
University of Chinese Academy of Sciences
slin@ucas.ac.cn
Prof.
Hailang
 
Pan
Nanjing University of Science and Technology
panhailang@126.com
万博体育官网,
Yang
Zhang
Shanghai Municipal Urban and Rural Construction and Transportation Development Institute
china.zhangyang@gmail.com
Prof.
Jiquan
Shen
Henan Polytechnic University  
sjq@hpu.edu.cn
Dr.
Jacob
TSAO
San Jose State University
jacob.tsao@sjsu.edu
Dr.
Feng
Zhu
Minnan Normal University
williamfengzhu@163.com
Prof.
Li
Li
Tsinghua University
li-li@tsinghua.edu.cn
Prof.
Fenghua
Zhu
Chinese Academy of Sciences
fenghua.zhu@ia.ac.cn
Prof. 
Timo 
R. Nyberg
Aalto Universitytimo.nyberg@aalto.fi
Dr.
Shuangshuang
Han
University of Alberta
shan7@ualberta.ca 
Dr.
Wuling
Huang
Chinese Academy of Sciences
wuling.huang@ia.ac.cn